Home
Ambassadeurs
Activiteiten
Nieuwsbrief
Nieuws
Agenda
Links
Contact
Database
Inschrijven
Docenten
 
 
   login voor ambassadeurs 
 

 

 

 

 

 


 

Dr. Hans Slabbekoorn is Universitair docent Evolutionaire Gedragsbiologie aan het Instituut Biologie Leiden (IBL). Het IBL is een internationaal geörienteerd en gerespecteerd instituut van de Universiteit Leiden. Het IBL integreert onderzoek en onderwijs op het gebied van de Moleculaire en Evolutionaire biologie van planten en dieren met een combinatie van binnenlandse en buitenlandse onderzoekers en docenten. 

De persoonlijke onderwijstaken van Slabbekoorn betreffen cursussen en college's over diergedrag in relatie met evolutie, ecologie, cognitie, zintuigfysiologie, neurobiologie, genetica en natuurbescherming. Ook steekt hij veel tijd in het begeleiden van bachelor- en masterstudenten bij hun stages en scripties, geeft hij algemene lessen in wetenschappelijk schrijven en presenteren en geeft hij jaarlijks een 4-weekse veldcursus.

In het onderzoek van Slabbekoorn komen aspecten terug van de natuurkunde- en biologielessen van de middelbare school. Hij combineert analyses van geluid en gedrag in bio-akoestisch onderzoek aan de functie en evolutie van seksuele signalen. Hij is met name geïteresseerd in de veranderingen over korte en lange tijd in geluiden die gebruikt worden als signalen bij de communicatie. 'Kort' kan onmiddelijk zijn of tijdens de ontwikkeling van een individu. 'Lang' betreft de evolutionaire tijdschaal die te onderzoeken is met vergelijkend onderzoek aan meerdere populaties of soorten. Al deze veranderingen op korte of lange tijdschaal kunnen beïnvloed worden door omgevingsfactoren zoals lawaai en geluidstransmissie, boven en onder water, en dat bestudeert Slabbekoorn in drie hoofdthema's:

1. Vogelzang en verkeerslawaai in de stad en langs de snelweg

2. De rol van vogelzang bij soortvorming in de tropen

3. Vissen, geluid en lawaaioverlast door menselijke activiteiten

Naast onderzoek houdt Slabbekoorn zich ook bezig met Bèta-promotieactiviteiten. Die bestaan ondere andere uit scholieren proberen te interesseren voor de studie biologie aan de Leidse Universiteit. Als lid van het IBL-public relations-team houdt hij zich bezig met werving en promotie op basis van de kwaliteit en diversiteit aan onderzoek en onderwijs binnen het IBL. Hij is bijvoorbeeld vaak betrokken bij activiteiten als open dagen, introductieweken, de wetenschapsdag en onderdelen van het VWO-WO aansluitingsrpogramma van het ICLON, zoals het wetenschapsfestival, proefstuderen of het Pre-university college

Ook is Slabbekoorn verantwoordelijk voor de Profielwerkstukkensite van de Leidse Biologie. Deze site helpt middelbare scholieren bij het vinden van een onderwerp en het op gang komen bij het maken van een profielwerkstuk. De site moet echter ook een venster zijn op courante biologische vraagstukken en huidige onderzoekspeerpunten van het IBL. Daarnaast geeft hij veel lezingen aan een breed publiek bijvoorbeeld op verzoek van naburige universiteiten, zoals bij de Nature of Life lezingenserie aan de VU, bij zogenaamde HOVO-cursussen voor ouderen of als gastspreker tijden het Darwinjaar in 2009.

 


Naam
Mailadres
Vragen en/of opmerkingen
 


Persoonsgegevens
Slabbekoorn, Hans

Bedrijf/organisatie
 • Universiteit Leiden

 • Functie
  Universitair docent Evolutionaire Gedragsbiologie

  Interessegebied(en)
 • Gastlessen voor lerarenteams

 • Projecten
   

  disclaimer